مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان
تکذیب وجود آلودگی در فاضلاب صنعتی بندرعباس 20 آوریل 2020
مسیح تازیانی عنوان کرد؛

تکذیب وجود آلودگی در فاضلاب صنعتی بندرعباس

مدیرکل اداره حفاظت محیط زیست استان هرمزگان، گفت: در فاضلاب های صنعتی مورد خاصی از آلوگی وجود نداشته است.

تعداد محیط‌بان هرمزگان نسبت به استاندارد جهانی و میانگین کشوری پایین تر است 11 ژوئن 2019
قابل توجه نمایندگان مردم و دولت در استان؛

تعداد محیط‌بان هرمزگان نسبت به استاندارد جهانی و میانگین کشوری پایین تر است

مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان گفت: طبق استاندارد جهانی به ازای هر 2 هزار هکتار یک محیط‌بان منطقه را تحت کنترل دارد که میانگین کشوری 6 هزار هکتار به ازای هر نفر محیط بان است و در هرمزگان هر محیط‌بان 20 هزار هکتار از مناطق را تحت کنترل دارد.