مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان
اختصاص اعتبار ۱۲۴ میلیارد تومانی برای اجرای طرح‌های آبخیزداری هرمزگان 08 جولای 2019

اختصاص اعتبار ۱۲۴ میلیارد تومانی برای اجرای طرح‌های آبخیزداری هرمزگان

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان گفت: امسال برای اجرای طرح‌های آبخیزداری در هرمزگان ۱۲۴ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است.