مدیر‌کل کمیته امداد امام خمینی (ره) هرمزگان
با رنگ مهر، رویایی را بسازیم 26 آگوست 2019

با رنگ مهر، رویایی را بسازیم

مدیر‌کل کمیته امداد امام خمینی (ره) هرمزگان گفت: جشن عاطفه‌ها، روز پنج‌شنبه و جمعه (7 و 8 شهریور ماه) با شعار (با رنگ، مهر رویایی را بسازیم) با ایجاد پایگاه‌‌هایی در سراسر استان برگزار می‌شود.