مدیر برنامه‌ریزی و کنترل پروژه شرکت نفت ستاره خلیج فارس
اتمام مراحل اجرایی فاز چهارم ستاره خلیج فارس در کمتر از دو سال 04 دسامبر 2018

اتمام مراحل اجرایی فاز چهارم ستاره خلیج فارس در کمتر از دو سال

 مدیر برنامه‌ریزی و کنترل پروژه شرکت نفت ستاره خلیج فارس ضمن تشریح چشم‌انداز صادراتی این پالایشگاه بیان داشت: مراحل اجرایی فاز چهارم ستاره خلیج فارس در کمتر از دو سال آینده به اتمام خواهد رسید.