مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس
روابط عمومی عنصری حیاتی در ایجاد جهش تولید 16 مه 2020

روابط عمومی عنصری حیاتی در ایجاد جهش تولید

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس گفت: روابط عمومی‌ها ضمن همراه کردن ذی‌نفعان با اهداف سازمان، بسترسازی برای عملکرد صحیح، تهییج پرسنل و ارائه مشاوره‌های صحیح می توانند عنصری حیاتی در ایجاد جهش تولید باشند.

ستاره خلیج فارس روابط عمومی برتر در حوزه دیجیتال 14 ژانویه 2020

ستاره خلیج فارس روابط عمومی برتر در حوزه دیجیتال

روابط عمومی شرکت نفت ستاره خلیج فارس به سبب طراحی میز تعاملی شبیه ساز برای برگزاری تورهای مجازی به عنوان روابط عمومی برتر در حوزه دیجیتال معرفی شد.

نفت ستاره خلیج‌فارس، روابط عمومی برتر کشور شد 07 نوامبر 2019

نفت ستاره خلیج‌فارس، روابط عمومی برتر کشور شد

نرگس صداقت، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس به عنوان مدیر برتر کشور در حوزه ارتباطات فرهنگی انتخاب شد.

افتخارآفرینی ورزشکاران نفت ستاره خلیج فارس در مسابقات آسیایی و کشوری 13 آگوست 2019

افتخارآفرینی ورزشکاران نفت ستاره خلیج فارس در مسابقات آسیایی و کشوری

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس از افتخارآفرینی ورزشکاران این شرکت در مسابقات آسیایی و کشوری خبر داد.

شغلی حساس، پرچالش و البته شیرین 17 مه 2019
چالش‌های روابط عمومی ها؛

شغلی حساس، پرچالش و البته شیرین

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس در یادداشتی به بیان برخی از چالش های عام در حوزه‌ی روابط عمومی دستگاه های دولتی و خصوصی پرداخت.