مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه هرمزگان
صرفه جویی ۶۰ درصدی هزینه سوخت برای خودروهای دوگانه سوز 15 ژوئن 2020

صرفه جویی ۶۰ درصدی هزینه سوخت برای خودروهای دوگانه سوز

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه هرمزگان، از صرفه جویی 60 درصدی هزینه سوخت برای خودروهای دوگانه سوز خبر داد.

جایگاه های عرضه سوخت روزانه ضدعفونی می شوند 13 مارس 2020
با نظارت مستقیم شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه هرمزگان؛

جایگاه های عرضه سوخت روزانه ضدعفونی می شوند

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه هرمزگان از ضدعفونی و گندزدایی مکرر جایگاه های شهر بندرعباس به صورت روزانه با نظارت مستقیم کارشناسان این شرکت خبر داد.