مدیر عامل شرکت توزیع برق استان هرمزگان
۱۶درصد افزایش نرخ برای مشترکین پرمصرف هرمزگان 16 ژوئن 2019

۱۶درصد افزایش نرخ برای مشترکین پرمصرف هرمزگان

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان هرمزگان از اجرای طرح تشویقی مشترکین کم مصرف و افزایش نرخ مبلغ قبض مشترکین پر مصرف خبر داد.