مدیر کل ثبت احوال
بی اعتباری کارت های ملی قدیمی 29 مه 2019
ازابتدای خرداد ماه؛

بی اعتباری کارت های ملی قدیمی

مدیرکل ثبت احوال هرمزگان گفت: از ابتدای خردادماه کارت‌های ملی قدیمی اعتبار ندارند و ارائه خدمات در دستگاه‌های اجرایی و اداره‌ها با ارائه کارت ملی هوشمند صورت می‌گیرد.