مدیر کل سازمان تامین اجتمامی هرمزگان
هرمزگان بالاترین ضریب پوششی تامین اجتماعی را در کشور دارد 27 آگوست 2019
مدیرکل تامین اجتماعی استان هرمزگان خبر داد؛

هرمزگان بالاترین ضریب پوششی تامین اجتماعی را در کشور دارد

مدیر کل سازمان تامین اجتمامی هرمزگان گفت: این استان بالاترین ضریب پوششی تامین اجتماعی را دارد و جز سه استان اول کشور است.