مدیر کل سازمان صدا و سیما هرمزگان
خبرنگاران باید در جهت تزریق امید به مردم و جامعه تلاش کنند 07 آگوست 2019

خبرنگاران باید در جهت تزریق امید به مردم و جامعه تلاش کنند

مدیر کل سازمان صدا و سیما هرمزگان گفت: رسانه ها نگاه ناامیدانه را در کشور تزریق ندهند و حل مسائل و مشکلات مردم را در برنامه داشته باشند و به دنبال یک اتفاق امید بخش در جامعه باشند