مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان
مبارزه با بیابان زایی مشارکت همه مردم را می طلبد 19 ژوئن 2019

مبارزه با بیابان زایی مشارکت همه مردم را می طلبد

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان با اشاره به پیشگامی استان در جلب مشارکت مردم و احیا اراضی بیابانی گفت: مشارکت و حضور مردم بهترین راهکار مبارزه با بیابان زایی است.

فارغ التحصیلان بخش منابع طبیعی و آبخیزداری به کار گرفته می شوند 19 ژوئن 2019

فارغ التحصیلان بخش منابع طبیعی و آبخیزداری به کار گرفته می شوند

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان گفت: فارغ التحصلان بخش منابع طبیعی و آبخیزداری در اجرای پروژه های این اداره کل به عنوان سرپرست کارگاه و ناظر به کار گرفته شوند.