مدیر گروه سلامت محیط کار معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
برای خنک کردن نان های خود از میزهای بیرون نانوایی استفاده نکنید 13 فوریه 2020
مدیر گروه سلامت محیط کار معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در گفتگو با دلفین؛

برای خنک کردن نان های خود از میزهای بیرون نانوایی استفاده نکنید

مدیر گروه سلامت محیط کار معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: با توجه به قرار گرفتن میزهای مربوط به نان در فضای باز و بیرون از نانوایی ها و وجود حیوانات موذی و سگ های ولگرد در اطراف برخی از نانوایی ها توصیه می شود، از این میزها جهت خنک نمودن نان داغ خودداری شود.