مراجعه ۱۳۵ هزار نفر در بندرعباس برای ثبت فشارخون
مراجعه ۱۳۵ هزار نفر برای ثبت فشارخون در بندرعباس 20 ژوئن 2019

مراجعه ۱۳۵ هزار نفر برای ثبت فشارخون در بندرعباس

رئیس مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس گفت: از زمان اجرای طرح بسیج ملی کنترل فشارخون تاکنون ۱۳۵ هزار نفر در این شهرستان فشارخون خود را ثبت کردند.