مردم میناب
مه هم اتام 11 سپتامبر 2019
هم‌زمان با عاشورای حسینی؛

مه هم اتام

مردم میناب در قالب پویش مردمی (مه هم اتام) به کمک پاکبانان شهر خود رفتند و اقدام به جمع‌آوری زباله‌های سطح شهر کردند.