مرکز آموزش سینمایی در هرمزگان
ایجاد مرکز آموزش سینمایی، نیاز مبرم هرمزگان/زمان قضاوت کارنامه کمالی زرکانی نرسیده است 30 سپتامبر 2019
«بنفشه ابراهیمی» در گفت‌و‌گوی اختصاصی با دلفین مطرح کرد؛

ایجاد مرکز آموزش سینمایی، نیاز مبرم هرمزگان/زمان قضاوت کارنامه کمالی زرکانی نرسیده است

یک فعال سینمایی با بیان این‌که هنوز برای قضاوت کارنامه رضا کمالی زرکانی زود است، از اداره ارشاد هرمزگان خواست راه‌اندازی مرکز آموزش سینمایی را در اولویت کاری خود قرار دهد.