مرکز رشد بهزیستی هرمزگان
مرکز رشد در بهزیستی هرمزگان راه‌اندازی شد 16 جولای 2019

مرکز رشد در بهزیستی هرمزگان راه‌اندازی شد

مرکز رشد در بهزیستی هرمزگان با هدف توانمند کردن فرزندان تحت پوشش بهزیستی، از طریق ارتقا مهارت‌ها و استعدادیابی برای آنان راه‌اندازی شد.