مریم امیری
راه اندازی بخش ام آر آی بیمارستان خلیج فارس با یک سال تاخیر 07 جولای 2019
مدیر درمان تامین اجتماعی هرمزگان مطرح کرد؛

راه اندازی بخش ام آر آی بیمارستان خلیج فارس با یک سال تاخیر

مدیر درمان تامین اجتماعی هرمزگان از افتتاح بخش ام آر آی بیمارستان خلیج فارس بندرعباس در هفته تامین اجتماعی خبر داد.