مسافرکش بندرعباس
مسافرکش‌هاي بندرعباس-ميناب نيازمند ساماندهي 11 آگوست 2018

مسافرکش‌هاي بندرعباس-ميناب نيازمند ساماندهي

بی نظمی و عدم رعایت قانون از سوی مسافرکشان محور بندرعباس-میناب به خطری بالقوه تبدیل شده است.