مسعود دشوارگر
خرید تضمینی گندم از کشاورزان هرمزگانی 05 آگوست 2019

خرید تضمینی گندم از کشاورزان هرمزگانی

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۶ هرمزگان گفت: خرید تضمینی گندم در این استان از فروردین آغاز شد و تاکنون بیش از ۷۳۳ میلیارد ریال به کشاورزان پرداخت شده است.