مصطفی خادم
۹ بوستان در بندرعباس آماده اسکان مسافران نوروزی ‌می‌شود 03 فوریه 2020
مصطفی خادم خبر داد؛

۹ بوستان در بندرعباس آماده اسکان مسافران نوروزی ‌می‌شود

رئیس سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهری شهرداری بندرعباس گفت: 9 بوستان در شهر بندرعباس با اجرای تمهيدات لازم آماده اسكان مسافران نوروزی می‌شود.

قطع درخت بدون اجازه شهرداری جرم است 09 ژانویه 2020

قطع درخت بدون اجازه شهرداری جرم است

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری بندرعباس از قطع بیش از 187 اصله درخت در نه ماه سال جاری خبر داد و گفت: قطع درخت بدون اجازه شهرداری جرم است.