مطالبات بیمه
وصول نشدن مطالبات از بیمه مشکل اصلی داروخانه‌دارهای بندرعباس 25 سپتامبر 2019
دبیر انجمن داروسازان استان هرمزگان در گفت و گوی اختصاصی با دلفین مطرح کرد؛

وصول نشدن مطالبات از بیمه مشکل اصلی داروخانه‌دارهای بندرعباس

وصول نشدن مطالبات بیمه یکی از معضلاتی است که دامن گیر اکثر صنف ها شده است که داروخانه ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند و عدم پرداخت این مطالبات، اقتصاد داروخانه ها را تحت الشعاع قرار داده است.