معارضین پل رسالت بندرعباس
معارض جدید برای پل رسالت بندرعباس 14 ژانویه 2019

معارض جدید برای پل رسالت بندرعباس

بنا بر شنیده ها معارض دیگری برای پل پر حاشیه‌ی رسالت بندرعباس پیدا شده و فرد مذکور به دنبال احقاق حقوق از دست رفته‌ی خود است.