معاونت سیاسی استانداری هرمزگان
«سعید ناجی» گزینه ریاست امور بین الملل یکی از وزارت خانه ها 22 سپتامبر 2019

«سعید ناجی» گزینه ریاست امور بین الملل یکی از وزارت خانه ها

بنا بر اعلام منابع خبری شهرستان شهریار، «سعید ناجی» گزینه ای که در شایعات به عنوان گزینه احتمالی معاونت سیاسی استانداری هرمزگان مطرح بود، به احتمال فراوان راهی مرکز امور بین الملل یکی از وزارت خانه ها می شود.