معاون آموزشی وزیر علوم
بازگشایی دانشگاه ها از ۱۷ خردادماه الزامی است؟ 19 مه 2020

بازگشایی دانشگاه ها از ۱۷ خردادماه الزامی است؟

معاون آموزشی وزیر علوم درخصوص بازگشایی دانشگاه ها در ایام کرونا، گفت: بازگشایی دانشگاه ها از ۱۷ خرداد الزامی نیست.