معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران
افتخار مالیاتی تهران و خواب غفلت مطالبه‌گران هرمزگان 15 فوریه 2021
به همت بی‌خیالی مسئولان هرمزگانی؛

افتخار مالیاتی تهران و خواب غفلت مطالبه‌گران هرمزگان

امروز معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران با افتخار از دریافت 52 درصدی مالیات در کشور سخن می‌گوید در حالی که مطالبه‌گران هرمزگان در خواب غفلتند و وضعیت زیرساخت‌ها و آبادانی دراستان اظهر من الشمس است.