معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان
افزایش ۱۳ درصدی تولید گوشت مرغ در هرمزگان 09 ژانویه 2020

افزایش ۱۳ درصدی تولید گوشت مرغ در هرمزگان

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان گفت: از ابتدای سال تاکنون تولید گوشت مرغ در هرمزگان ۱۳ درصد افزایش یافته است.