معاون فنی و شبکه ایستگاه های هرمزگان
تردد دریایی شناورهای سبک و صیادی در تنگه هرمز با احتیاط صورت پذیرد 15 مه 2020

تردد دریایی شناورهای سبک و صیادی در تنگه هرمز با احتیاط صورت پذیرد

معاون فنی و شبکه ایستگاه های هرمزگان، گفت: توصیه می شود شناورهای سبک و صیادی در منطقه ی تنگه هرمز در ساعات بعدازظهر احتیاط بیشتری داشته باشند.