معاون فنی و شبکه ایستگاه های هواشناسی هرمزگان
پیش بینی هفته ای بارانی برای هرمزگان 10 آوریل 2020
کیانوش عارفی مطرح کرد؛

پیش بینی هفته ای بارانی برای هرمزگان

معاون فنی و شبکه ایستگاه های هواشناسی هرمزگان، گفت: از ساعات پایانی روز یکشنبه به ویژه دوشنبه و سه شنبه هفته آینده شاهد ناپایداری های جوی و دریایی در سطح استان خواهیم بود.