معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان
آغاز عملیات آسفالت رینگ جزیره هرمز 18 سپتامبر 2019

آغاز عملیات آسفالت رینگ جزیره هرمز

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان از آغاز اجرای عملیات آسفالت پروژه رینگ جزیره هرمز خبر داد و گفت: 10 هزار متر از طول این رینگ آماده آسفالت شده است.