معرفی نیسان مورانو جدید 2019
معرفی نیسان مورانو جدید ۲۰۱۹ 25 ژوئن 2019

معرفی نیسان مورانو جدید ۲۰۱۹

در نسخه‌های جدید 2019 مورانو، شاهد رینگ‌های متفاوت هستیم و خودرو در سه رنگ جدید نیز در اختیار مشتریان قرار خواهد گرفت.