معلولیت
معلولان جامعه را دریابیم 12 دسامبر 2018

معلولان جامعه را دریابیم

امروز معلولیت محدودیت نیست یکی از جملات کلیشه‌ای است، با این حال بسیاری از جایگاه های شغلی، اجتماعی و پست های مخلف در آینده به دست معلولان خواهد افتاد.