مناطق دریایی هرمزگان
تردد شناورها با احتیاط صورت پذیرد 08 اکتبر 2019
شانزدهم مهر ماه 98؛

تردد شناورها با احتیاط صورت پذیرد

طی امروز، مناطق دریایی استان هرمزگان با وزش بادهای شرقی متلاطم خواهد بود؛ توصیه می‌شود تردد شناورها با احتیاط صورت پذیرد.