منطقه آزاد قشم
۱۸۸ رای بـرای پیگیـری شائبه‌های فساد در قشم 31 اکتبر 2020

۱۸۸ رای بـرای پیگیـری شائبه‌های فساد در قشم

سرانجام پس از حرف و حدیث‌های فراوان در جلسه علنی روز چهارشنبه هفته‌ی گذشته مجلس شورای اسلامی طرح تحقیق و تفحص از سازمان منطقه آزاد قشم با 188 رای موافق به تصویب رسید.

قشـمِ تهران یا قشـمِ هرمزگان 12 سپتامبر 2020
دلفین در گزارشی اختصاصی به حاکمیت دوگانه و دغدغه‌ی سیاسیون هرمزگان در قبال مردم قشم می‌پردازد؛

قشـمِ تهران یا قشـمِ هرمزگان

نداشتن کنترل کافی از سوی نهادهای حاکمیتی استان هرمزگان بر جزایر قشم و کیش همواره چالش‌های بسیاری را برای جزیره‌نشینان در پی داشته تا جایی که بسیاری از افراد، قشم و کیش را بیشتر تکه‌ای از استان تهران می‌بینند تا استان هرمزگان.