منطقه ویژه گردشگری سیریک
چالش‌های سیریک برای تبدیل شدن به منطقه ویژه گردشگری 21 جولای 2020
دلفین در گزارشی اختصاصی بررسی می‌کند؛

چالش‌های سیریک برای تبدیل شدن به منطقه ویژه گردشگری

آن‌چنان که شایسته است سیریک به گردشگران به‌ویژه طبیعت‌گردان معرفی نشده است از همین رو می طلبد مسئولان چالش‌های سیریک برای تبدیل شدن به منطقه ویژه گردشگری از سر راه بردارند و به تبع آن شرایط استقبال از گردشگران را فراهم آورند.