منطقه ی ویژه ی اقتصادی
اجراى مسئوليت اجتماعى منطقه ويژه اقتصادى خليج فارس در تياب خونسرخ 01 ژوئن 2019

اجراى مسئوليت اجتماعى منطقه ويژه اقتصادى خليج فارس در تياب خونسرخ

مدیر روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس، با بیان اینکه مسئولیت اجتماعی شرکت را تعهد یک بنگاه به خلق ثروت مسئولانه است و می‌تواند در نهایت توسعه پایدار را در یک منطقه به‌همراه داشته باشد.