مهاجرت کادر درمان
پدیده‌ای خطرناک به نام مهاجرت کادر درمان بومی 17 ژانویه 2021
دلفین در یادداشتی اختصاصی بررسی می‌کند؛

پدیده‌ای خطرناک به نام مهاجرت کادر درمان بومی

شرایط سخت و هزارتوی استخدامی ازیک‌طرف و حجم فزاینده‌ی متقاضیان استخدام در سیستم بهداشت و درمان از طرف دیگر، بر قصه‌ی پرغصه‌ی بیماری لاعلاج کمبود پرستار در بیمارستان‌های کشور، مهرتأییدی زد که نشان از نبود عزمِ جدی از سوی مسئولان برای رفع این کمبود چندین ساله در پیکر نحیف و ترکیده‌ی بهداشت و درمان کشور است.