مهارت افزایی
کاهش نرخ بيکاري با تمرکز بر مهارت‌افزايي 08 سپتامبر 2020
مديرکل آموزش فني و حرفه‌اي هرمزگان در گفت‌و‌گوي اختصاصي با دلفين مطرح کرد؛

کاهش نرخ بيکاري با تمرکز بر مهارت‌افزايي

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای هرمزگان گفت: توسعه فرهنگ مهارت آموزي و مهارت‌افزايي، اجراي آموزش مهارتي بر مبناي تقاضا محوري، توسعه آموزش مهارت در راستاي عدالت محوري و ارايه آموزش با کيفيت از اهداف پيش بيني شده فني و حرفه اي در آينده است.