مهدی باقری
صدور بخشنامه جدید معافیت شهریه دانشگاه آزاد اسلامی 21 مه 2019

صدور بخشنامه جدید معافیت شهریه دانشگاه آزاد اسلامی

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی هرمزگان گفت:صدور بخشنامه معافیت از شهریه در راستای جلوگیری از تحمیل هزینه مازاد ،فرصتی طلایی و استثنایی برای دانشجویان در دانشگاه آزاد اسلامی است.