مهدی دوان
سرپرست دفتر استاندار هرمزگان منصوب شد 23 فوریه 2020

سرپرست دفتر استاندار هرمزگان منصوب شد

استاندار هرمزگان طی حکمی «مهدی دوان» را به عنوان سرپرست دفتر استانداری منصوب کرد.