مهدی پندار
بهره‌وری از موقوفات هرمزگان در حوزه آبزی‌پروی 20 سپتامبر 2019

بهره‌وری از موقوفات هرمزگان در حوزه آبزی‌پروی

معاون بهره‌وری اقتصادی موقوفات و بقاع متبرکه سازمان اوقاف و امور خیریه هرمزگان گفت: بهره‌وری از موقوفات هرمزگان در حوزه آبزی پروی یکی از برنامه‌های مهم سازمان اوقاف و امور خیریه است.