مهرداد دهداری
ستاره خلیج فارس منشا آلودگی دریایی نیست 03 مارس 2020

ستاره خلیج فارس منشا آلودگی دریایی نیست

مدیر HSE شرکت نفت ستاره خلیج فارس با استناد به مکاتبات و نتایج آزمایشگاه معتمد سازمان محیط زیست استان هرمزگان، منشا آلودگی دریایی اخیر را منشایی غیر از این پالایشگاه عنوان کرد.