موانع ازواج جوانان
عبور از هفت خوان رستم برای تشکیل زندگی مشترک 13 اکتبر 2020
گزارش اختصاصی دلفین از چرایی پایین آمدن نرخ ازدواج در هرمزگان و کشور؛

عبور از هفت خوان رستم برای تشکیل زندگی مشترک

جوانان دم ‌بخت مشکل اصلی خود را مشکلات اقتصادی و برخی هم انتظارات و شرایط طرف مقابل مانند شرط مهریه‌های سنگین، شغل دائم، خانه و خودروهای لوکس می‌دانند.