نام نویسی
نام نویسی پیاده روی اربعین حسینی 25 سپتامبر 2019

نام نویسی پیاده روی اربعین حسینی

متقاضیان حضور در پیاده روی اربعین حسینی تا ۲۷ مهر برای نام نویسی مهلت دارند.