نایب رییس اول کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی
دولت اقدام اساسی برای طرح ملی مسکن انجام  نداده است 16 مه 2020

دولت اقدام اساسی برای طرح ملی مسکن انجام نداده است

نایب رییس اول کمیسیون عمران در مجلس، گفت: اقدام اساسی برای طرح ملی مسکن از سوی دولت انجام نشده است لذا با توجه به افزایش تقاضا شاهد افزایش قیمت خواهیم بود.