نتایج انتخابات
مجلس جدید، پیروزی اصول گرایان و احتمال استیضاح رئیس جمهور 17 مارس 2020
دلفین در یادداشتی اختصاصی بررسی می‌کند؛

مجلس جدید، پیروزی اصول گرایان و احتمال استیضاح رئیس جمهور

با ثبت کمترین نرخ مشارکت در ادوار انتخابات مجلس شورای اسلامی، اصولگرایان به پیروزی دست یافتند و در دوره بعدی نیز احتمال استیضاح رئیس جمهور دور از ذهن نیست.