نخستین صادرکننده بنزین تاریخ صنعت نفت ایران
ستاره خلیج فارس، نماد خودباوری و اعتماد به جوانان و تامین‌کنندگان داخلی 09 فوریه 2020

ستاره خلیج فارس، نماد خودباوری و اعتماد به جوانان و تامین‌کنندگان داخلی

مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس ضمن اشاره به مهم‌ترین اقدامات یک‌ساله‌ی این پالایشگاه، دلایل دست‌یابی به توفیقات اخیر در این پروژه‌ی عظیم ملی را تشریح کرد.