نخستین مرحله کلینکر امسال از قشم به امارات متحده عربی
صادرات نخستین محموله کلینکر از قشم به امارات 18 ژوئن 2019

صادرات نخستین محموله کلینکر از قشم به امارات

مدیر توسعه و تجارت سازمان منطقه آزاد قشم گفت: نخستین مرحله کلینکر امسال از قشم به امارات متحده عربی صادر شده است.