نذر اشتغال
دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در هرمزگان به پویش نذر اشتغال پیوست 07 سپتامبر 2019

دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در هرمزگان به پویش نذر اشتغال پیوست

مسئول دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در هرمزگان گفت: آستان قدس در پویش نذر اشتغال در دو مقوله شناسایی بیکاران و شناسایی توانمندان حوزه اشتغال ایفای نقش خواهد کرد.