نشریه دفین
رقابت هشت تیم در مسابقات کبدی ساحلی کارگران کشور در بندرعباس 13 اکتبر 2019

رقابت هشت تیم در مسابقات کبدی ساحلی کارگران کشور در بندرعباس

در اولين دوره مسابقات كبدی ساحلی كارگران كشور در بندرعباس، هشت تیم به رقابت می پردازند.