نشریه ذلفین
آغاز جلسه علنی مجلس 10 مه 2020

آغاز جلسه علنی مجلس

جلسه علنی امروز پارلمان دقایقی قبل به ریاست مسعود پزشکیان آغاز شد.